Project Description

Log IT

Log IT är ett företag som tillhandahåller ett smart trådlöst övervakningssystem som är speciellt utformat för att kontrollera miljön inom sjukvårds-, läkemedels- och livsmedelsindustrin samt inom museisektorn. Systemet övervakar kritiska parametrar såsom temperatur, relativ fuktighet, differenstryck, exponering av ljus och ultraviolett ljus samt koldioxid. Log IT har mer än 50 års erfarenhet av att designa, installera, validera och underhålla övervakningssystem.
log it webpage design

Uppdrag

Windh har designat och utvecklat en hemsida i WordPress till Log IT. Hemsidan presenterar de olika övervakningslösningar som företaget erbjuder. Med olika element såsom bild, text och video har målet varit att skapa en stilren och lättnavigerad hemsida.

Innehåll

  • Koncept och design
  • Teknisk produktion
  • Paketering och marknadsföring
  • Hosting och förvaltning
Besök webbsidan

Fler Case