Project Description

Novator Solutions

Novator Solutions utvecklar avancerade test- och mätsystem och erbjuder teknik i framkant. Företagets verksamhet är indelad i fyra huvudområden: ”Control, Automate & Test”, ”Remote Measurement”, ”Navigation” och ”Spectral Data Analysis”. Novator Solutions är också en Gold Alliance Partner åt National Instruments och alla lösningar baseras på National Instruments hård- och mjukvara. Fokus ligger på att leverera toppkvalitet med utmärkt användbarhet.

Uppdrag

Windh Digital har utvecklat en webbsajt byggd i WordPress till Novator Solutions, där en utmaning var att hitta rätt informationsstruktur för de fyra olika tjänste- och produktområdena. Vi riktade också om innehållet på sidan till att bli mer säljfokuserat och jobbade mycket med SEO. Sidan är översatt till svenska och engelska och vi hanterar hosting och förvaltning.

– På uppdrag av Reklambryggan och i samarbete med reklambyrån Windh & Co

Innehåll

  • Analys och förstudie
  • Koncept och design
  • Paketering
  • Teknisk produktion
  • SEO
  • Hosting och förvaltning
Besök webbsidan

Fler Case