Project Description

Sigtuna Vatten och Renhållning

Sigtuna Vatten & Renhållning levererar dricksvatten, tar hand om avloppsvattnet och hanterar avfall åt alla i kommunen. Man ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållavfall. Viktigt är att förse kommunens invånare och företag med tjänster av hög kvalitet inom VA och verksamheten ska vara hållbar, nära och pålitlig.

Uppdrag

Windh Digital arbetar med den digitala kommunikationen på flera sätt, bland annat genom animerade filmer och annonser. En ny webbsajt byggd i WordPress som presenterar bolaget och informerar om de tjänster man erbjuder är under produktion. Sajten ska enkelt kunna administreras av kunden själv, samt smidigt byggas ut med innehåll och funktioner.

– I samarbete med reklambyrån Windh & Co

Innehåll

  • Koncept och design
  • Teknisk produktion

Fler Case