Förnamn Efternamn
Jobbtitel, Svea Taxi Allians
070 000 00 00 / 070 111 11 11

fornamn.efternamn@sveataxi.se


Svea Taxi Allians
Box 6576
113 83 Stockholm

018-444 31 40

www.sveataxi.seSvea Taxi Allians består av 100 ledande taxibolag som tillsammans finns representerade på 1200 postorter runt om i landet. Med kundlöften såsom trygghet, tillgänglighet och rättvisa priser utvecklar vi ständigt nya tjänster för dig som kund. På Svea Taxi Allians har vi som mål att minska utsläppen av koldioxid och erbjuda våra anställda schyssta arbetsvillkor. Läs mer här.