Förnamn Efternamn
Jobbtitel, Taxi Värmdö
070 000 00 00 / 070 111 11 11

fornamn.efternamn@varmdotaxi.se


Taxi Värmdö
Skärgårdsvägen 273
139 33 Värmdö

08-574 608 37

www.varmdotaxi.seSom en del av Taxi Stockholm är Taxi Värmdö ett lokalt taxibolag som erbjuder sina tjänster i Storstockholmsområdet. Kvalitet och säkerhet är ledord och vi har höga ambitioner när det kommer till kundbemötande. På Taxi Värmdö har vi ett hållbarhetsfokus och med våra miljöbilar är målet att lämna så litet miljöavtryck som möjligt. Läs mer här.