Förstudie

Varje nytt uppdrag startar med att vi tillsammans med dig sätter upp tydliga mål att jobba mot och ställer krav för projektet.

Förstudie med behovsanalys

I början av varje projekt undersöks vilka förutsättningar och behov som finns för just dig och ditt företag. Utöver detta diskuterar vi USP:ar, gör research och kartlägger framåt för att tillsammans kunna ta strategiskt smarta beslut kring kommunikationen.

Målsättning och kravställning

Baserat på det som framkommer av förstudien formuleras målen och vilka krav som ställs i projektet. Detta görs i samråd med dig som kund och utmynnar i en kravspecifikation som blir vägledande under projektets gång. Genom att redan från start få en god förståelse för vad du önskar och är i behov av kan vi hjälpa dig att uppfylla det på bästa sätt.

Trygghet

Det är viktigt att du känner dig trygg hela vägen och stor vikt läggs därför vid att lyssna av vad du och ditt företag behöver. Med god kommunikation som genom­syrar hela projektet kan du känna dig trygg med att vi har god kontroll över alla delar i uppdraget.

Vårt erbjudande

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som kund.

Förstudie

Koncept & design

SEM

Hosting & förvaltning