Tillgänglighets­anpassning

Nya krav ställs på hemsidor för att digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla. Vi erbjuder tillgänglighetsanpassning enligt den internationella standarden WCAG som standard i alla nya webbprojekt vi tar oss an, men även som separat tjänst till dig med en befintlig hemsida som behöver ses över och förbättras.

Behovsanalys

Vi identifierar vilka faktorer som är prioriterade i ditt företags digitala närvaro, ser över målgrupper och behov, går igenom aktuella regler och standarder för din verksamhet och säkerställer att alla krav uppfylls på bästa sätt. Alla specifika önskemål tar vi självklart hänsyn till även i tillgänglighetsarbetet.

Design för alla

Alla hemsidor kan tillgänglighetsanpassas för att bättre nå ut till en bredare målgrupp. Tillgänglighet kan låta krångligt eller svårt, men så är absolut inte fallet. Med hjälp av en smart och genomtänkt design lyfter vi fram innehållet på ett enkelt och tydligt sätt. Vi utgår från ditt företags visuella identitet men adderar och anpassar de delar som behövs för att skapa bästa tillgänglighet och samtidigt matchar verksamheten med nyttan och värdet med det ditt företag erbjuder.

Internationell standard

Vi följer den internationella standarden WCAG 2.1 och EU:s webbdirektiv för tillgänglighet i vårt arbete, vilket innebär att du som kund kan vara helt trygg med att din hemsida följer de senaste riktlinjerna. Läs gärna mer om WCAG 2.1 och EU Webbdirektivet för att se hur det kan gynna både dig och dina kunder. Välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp med att förbättra din hemsida.

Varför tillgänglighets
anpassning?

Vi arbetar med tillgänglighetsanpassning av hemsidor för att:

  • Göra din hemsida tydligare för fler potentiella besökare.
  • Dina besökare blir mer benägna att stanna längre på, och återvända till din sida.
  • Tillgängliga hemsidor är bra för SEO och gynnar din placering hos sökmotorer.
  • Runt 20% av sveriges befolkning har någon typ av funktionsvariation, och genom att tillgänglighetsanpassa sidan ger du alla besökare liknande förutsättningar att ta till sig av innehållet på sidan.
  • Tillgänglighet är bra för sidans laddningstid, vilket gör sidan snabbare och därigenom också säkrare för besökaren.

Vårt erbjudande

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som kund.

Förstudie

Koncept & design

SEM

Hosting & förvaltning