SEO

Sökmotoroptimering

Med hjälp av god SEO placeras din hemsida högt upp bland sökresultaten hos olika sökmotorer.

Organiska sökträffar

Vi hjälper dig att driva mer trafik till din hemsida genom att addera nytt content som på sikt genererar högre organiska sökträffar. Genom att analysera innehållet med hjälp av Google Analytics eller annat analysverktyg skapar vi en sökstrategi som sedan implementeras på din hemsida.

I varje nytt projekt går vi igenom följande steg:

1

Behovsanalys

Här undersöker vi tillsammans vilka typer av ord och fraser som är viktiga för ditt företag att kopplas till.

2

Sökordsanalys och konkurrent­analys

Vi utför en sökords- och konkurrentanalys där vi väljer ut relevanta sökord att koppla ditt företag till, samt undersöker vilka sökord dina konkurrenter använder.

3

SEO-strategi

Hur text, bilder och länkar är utformade är några av de faktorer som påverkar hemsidans sökbar­het. Detta blir därför en avgörande del i vårt arbete med att ta fram en SEO-strategi.

4

Mätbarhet och måluppfyllnad

För att kunna mäta resultat och utveckling behövs tydliga mål att jobba mot. Tillsammans med dig sätter vi upp mål för projektet, exempelvis att öka trafiken till hemsidan med en viss mängd.

Vårt erbjudande

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som kund.

Förstudie

Koncept & design

SEM

Hosting & förvaltning