CREATEC Power

– Med lång erfarenhet och kundens behov i fokus levererar Createc Power optimala lösningar inom strömförsörjning.

Uppdrag

Vårt uppdrag bestod i att designa och utveckla en varumärkesbyggande och informativ hemsida, som förmedlar helheten i Createcs erbjudande. Med en tydlig struktur, anpassat innehåll, talande bildspråk och många kontaktvägar skapade vi en lättnavigerad hemsida där besökaren snabbt och enkelt får rätt information och förstår nyttan.

All content, bilder, animationer och videos bidrar till att positionera varumärket, kommunicera rätt värden och skapa en stark användarupplevelse. I det löpande samarbetet med Createc Power ansvarar vi för kontinuerlig utveckling såväl som för hosting och förvaltning av sidan.

– I samarbete med reklambyrån Windh & Co och ljudbyrån AdSound.