Sigtuna vatten & Renhållning

Det kommunala bolaget Sigtuna Vatten & Renhållning sköter vattenförsörjning och renhållning inom Sigtuna kommun.

Uppdrag

Windh Digital har utvecklat hemsidan till Sigtuna Vatten & Renhållning. Hemsidan är byggd i WordPress och med en tydlig struktur där besökaren enkelt kan navigera, få information och utföra sina ärenden.

Med fokus på funktionalitet och tydlighet var målet att skapa en lättnavigerad, informativ hemsida. Enkelhet i hantering av sidan var viktigt för Sigtuna Vatten & Renhållning, då flera olika personer internt i organisationen ska kunna uppdatera innehållet vid behov. Med tydligt innehåll, guider och självservicedelar bidrar hemsidan till att förenkla många processer och effektivisera informationshantering, både för kommuninvånarna och medarbetarna i organisationen.

– Windh Digital ansvarar för både utveckling och förvaltning av sidan.