Jon Henrik Fjällgren

– Med sin förtrollande stämma charmar den folkkära artisten publiken med samisk jojk.

Uppdrag

Windh arbetar med branding av Jon Henrik Fjällgren som artist och som en del i det arbetet har vi designat och utvecklat en ny hemsida. Målet var att förmedla det unika och genuina, jojken som uttrycksform, samt låta samiska och traditionella inslag blandas med det nya och moderna. Hemsidan har till uppgift att presentera och rama in Jon Henriks artistskap och samtidigt lyfta fram hans stora engagemang för miljö, hälsa och mänskliga rättigheter.

Med funktioner som kopplar till Spotify, YouTube och andra sociala medier är hemsidan en levande plattform, där besökaren kan uppleva artisten och personligheten Jon Henrik Fjällgren.

– I samarbete med reklambyrån Windh & Co

Tacksam för mitt samarbete med Windh Digital! De lyckades fånga det jag ville få fram och jag kände mig så väl omhändertagen. Min hemsida ger en ärlig bild av vem jag är, min musik och även mitt engagemang för de frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 

Jon Henrik Fjällgren, Artist